Operační program Doprava » RSS Importy » Projekt Doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví

Projekt Doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví

Praha, 2. ledna 2018 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje v pořadí již pátý podpořený
projekt. Ve výzvě Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů byl schválený projekt Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze a Filmové a televizní fakulty
Akademie múzických umění v Praze s názvem Doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní
dědictví.

Přejít na zdroj
Zpět