Operační program Doprava » RSS Importy » Projektový/á manažer/ka v Oddělení programu Inovace (ZS OP PIK)

Projektový/á manažer/ka v Oddělení programu Inovace (ZS OP PIK)

Mgr. Lukáš Vymětal, vedoucí služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady – projektového manažera v Oddělení Inovace v Sekci konkurenceschopnosti (ID služebního místa: 31001025)

Přejít na zdroj
Zpět