Operační program Doprava » RSS Importy » Vedoucí Oddělení administrace veřejných zakázek Hradec Králové (CRR ČR)

Vedoucí Oddělení administrace veřejných zakázek Hradec Králové (CRR ČR)

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na služební místo Vedoucí Oddělení administrace veřejných zakázek Hradec Králové v Územním odboru IROP pro Královéhradecký kraj Centra pro regionální rozvoj České republiky

Přejít na zdroj
Zpět