Operační program Doprava » RSS Importy » Vedoucí oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje (OP VVV)

Vedoucí oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje (OP VVV)

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění
(dále jen „zákon“), vyhlašuje podle § 58 odst. 3 zákona první kolo výběrového řízení
na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000696S

Přejít na zdroj
Zpět