Operační program Doprava » RSS Importy » Vrchní ministerský rada v odd. 5504 Právní, FM 1367 (Ministerstvo financí)

Vrchní ministerský rada v odd. 5504 Právní, FM 1367 (Ministerstvo financí)

Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1367, v odboru 55 – Národní fond, odd. 5504 – Právní.

Přejít na zdroj
Zpět