Operační program Doprava » RSS Importy » Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení připomínek (OP VVV)

Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení připomínek (OP VVV)

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále
jen „zákon“), vyhlašuje podle § 58 odst. 3 zákona první kolo výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení připomínek v odboru podpory operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0001030S

Přejít na zdroj
Zpět