Operační program Doprava » RSS Importy » Vrchní referent/rada – referent/ka v Odboru řízení lidských zdrojů (ZS OPŽP)

Vrchní referent/rada – referent/ka v Odboru řízení lidských zdrojů (ZS OPŽP)

Vedoucí služebního úřadu Státního fondu životního prostředí ČR, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada – referent/ka v Odboru řízení lidských zdrojů, Oddělení platové a FKSP.

Přejít na zdroj
Zpět