Operační program Doprava » RSS Importy » Vyhlášení dotačního programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v obla

Vyhlášení dotačního programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v obla

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program na podporu činnosti nestátních neziskových
organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015.

Přejít na zdroj
Zpět