Operační program Doprava » RSS Importy » Vyhlášení výzvy na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Interreg V-A SK-CZ

Vyhlášení výzvy na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Interreg V-A SK-CZ

V rámci programu slovensko-české přeshraniční spolupráce byla vyhlášena výzva na předkládání žádostí o dotaci zaměřená na zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Přejít na zdroj
Zpět