Operační program Doprava » Silniční konference 2017 – Dejme se správnou cestou

Silniční konference 2017 – Dejme se správnou cestou

25. ročník tradiční odborné konference se letos poprvé uskutečnil v samotném srdci Jihomoravského kraje, městě Brně, ve dnech 18.–19. 10. 2017.

Silnicni_konference_2017Konference s podtitulem „Dejme se správnou cestou“ se zcela cíleně zaměřila na odbornou veřejnost v oblasti dopravy. Mezi zúčastněnými byly nejen státní instituce a stavební společnosti, ale i společnosti zabývající se dopravním značením, výrobou značek nebo pracovních oděvů. Celkem se na letošním ročníku silniční konference sešlo kolem 96 vystavovatelů a přihlášeno bylo přes 1 000 delegátů a hostů. Konference obsahovala 34 odborných příspěvků, 520 minut přednášek a byla rozdělena do dvou bloků: technické exkurze a sekce A a B. V prvním bloku tematických přednášek nazvaném „Dálnice a silnice ve vlastnictví států“ vystoupil i zástupce Ministerstva dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., s tématem přednášky „Strategie výstavby silniční infrastruktury v nejbližších letech“. Za Státní fond dopravní infrastruktury přednesl příspěvek Ing. Zbyněk Hořelica  na téma „Financování dopravní infrastruktury v období 2017 – 2020“. Mezi další tematické bloky patřily „Silniční síť ve vlastnictví krajů a obcí“, „Silniční a městské dopravní inženýrství a bezpečnost silničního provozu“, „BIM – Building information modelling“, „Bezpečnost silničního provozu a dopravní inženýrství“ a „Významné silniční stavby a aktuální otázky silničního hospodářství“.

Ve večerních hodinách byl pro účastníky konference připraven společenský večer v Pavilonu A, technické památce z roku 1928. Účastníky potěšili svým zpěvem Leona Machálková a Josef Laufer.

Mezi vystavovateli byli rovněž přítomni i zástupci Řídicího orgánu Operačního programu Doprava, kteří na expozici Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“) poskytovali zájemcům informace o OPD. Ze strany účastníků zaznívaly nejčastěji dotazy směřující jak obecně k činnostem OPD, k fondům EU a financování dopravy, tak i ke konkrétním dopravním stavbám v tomto regionu či k aktuálně vyhlášeným výzvám. Zájemcům byly rovněž distribuovány informační letáky, obsahující další podrobné a zajímavé informace. Oba dva dny konference se nesly v přátelské a pohodové atmosféře a již nyní se můžeme společně těšit na další konferenci na téma Dopravní infrastruktura 2018 či na jiné akce.

Silniční konference 2017 – video


Silnicni_konference_2017_video_playI

 

Silniční konference 2017
Zpět