Operační program Doprava » Školení pro žadatele na projekty v oblasti multimodální dopravy

Školení pro žadatele na projekty v oblasti multimodální dopravy

Řídicí orgán OPD pořádá ve středu 5. 9. 2018 školení pro žadatele v rámci specifického cíle 1.3 (Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy). Školení bude zaměřeno především na postupy související se správnou aplikací Metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury multimodální dopravy. Věcně se školení bude týkat výzvy č. 66 v rámci programu Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy a dále připravované výzvy č. 35 v rámci programu Výstavby a modernizace veřejných přístavů pro nákladní dopravu.

Školení bude probíhat interaktivní formou a bude tak možné přímo konzultovat konkrétní způsoby aplikace jednotlivých ustanovení metodiky a postupy správného vyplnění XLS souboru pro finanční a ekonomickou analýzu. Kromě problematiky ekonomického hodnocení bude v rámci školení poskytnut také prostor pro dotazy týkající se specifických podmínek obou uvedených výzev.

 

Školení se uskuteční ve středu 5. 9. 2018 od 9:30 do 12:30 na Ministerstvu dopravy ve velkém kolegiu. Maximální kapacita školení je 40 osob. Účast je možná pouze na základě potvrzené registrace zaslané nejpozději do 3. 9. 2018 na adresu eva.mikulova@mdcr.cz. Na uvedenou adresu je také možné zasílat předem konkrétní dotazy či návrhy témat, která by měla být v rámci školení více akcentována.

Zpět