Operační program Doprava » Super sobota na Ladronce

Super sobota na Ladronce

Tak jako v minulých letech i letos jsme se zúčastnili ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) největšího festivalu volnočasových aktivit ve střední Evropě, který se opět konal na Ladronce.

Volný sobotní den, zajímavý program pro všechny a krásné počasí přilákalo do parku na Ladronce spoustu dětí, mladých a jejich rodičů. Pro všechny účastníky tohoto super odpoledne bylo připraveno mnoho zajímavých aktivit, především z oblasti volného času, zdravého životního stylu, sportu a hudby. Ve společném stanu, který sdíleli zástupci Ministerstva dopravy (dále jen „MD“) společně se zástupci MMR, Ministerstva životního prostředí a dalších institucí zapojených do čerpání prostředků z fondů EU, se pak návštěvníci mohli zúčastnit vědomostních soutěží z oblastí Evropské unie a evropských fondů. Na ty, kteří správně zodpověděli položené otázky, čekaly hezké odměny zejména s dopravně bezpečnostní tématikou.

V rámci této akce zástupci MD rovněž zodpovídali dotazy veřejnosti. Mezi nejčastější oblasti, které návštěvníky zajímaly, patřily zejména připravované železniční a silniční stavby a také možnost prodloužení pražského metra. S ohledem na to, že se akce konala v Praze, byly obsahem diskuze zejména projekty plánované a realizované v Praze a ve Středočeském kraji. Nejčastěji se pak společně diskutovalo nad problematikou modernizace dálnice D1 a spojením Prahy s Kladnem a rovněž realizací vysokorychlostních tratí směrem do Německa.

Celá akce se povedla a to zejména i díky Vám a Vašim rodinám. Vaše nadšení a zájem potvrdilo i ocenění, které stanoviště MMR získalo v závěru dne – Nejlepší stanoviště Ladronkafestu. Děkujeme Vám, že se zajímáte o projekty financované z Operačního programu Doprava. Rádi se s Vámi opět setkáme a budeme se těšit, že se opět uvidíme na další akci, tentokrát třeba na Dni otevřených dveří na Ministerstvu dopravy, na Dnech Evropy nebo nejpozději za rok na dalším ročníku Ladronkafestu.

Ladronka 2017
Zpět