Operační program Doprava » Výstava fotografií představuje úspěšné projekty podpořené Evropskou unií

Výstava fotografií představuje úspěšné projekty podpořené Evropskou unií

Představit široké veřejnosti nejúspěšnější příklady z více než 70 tisíc projektů podpořených z fondů Evropské unie se rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím fotografické výstavy s názvem „Kde fondy EU pomáhají“.

Vernisaz_2

Pozoruhodná fotografická výstava fotografa Michala Novotného nám dovoluje nahlédnout, jak byly úspěšně investovány prostředky z fondů Evropské unie. Vernisáž této výstavy se konala dne 5. 10. 2017 od 17:00.

Výstava je rozčleněna na dvě části podle krajů – pražskou expozici pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu a jihlavskou expozici pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočinu.

Pražská expozice znázorňuje především projekty realizované v hlavním městě Praha a ve Středočeském kraji. Výstavu je možné navštívit v období od 30. září do 28. listopadu 2017 ve spodní části vestibulu Hlavního nádraží.

Mezi úspěšné projekty patří i realizované projekty z OPD 2007-2013 (dále jen „OPD1“), kde jsme podpořili celkem 419 projektů, z toho 46 „velkých projektů“ s náklady nad 50 mil. EUR. Celkem bylo postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno bylo 675 km železničních tratí.

V hlavním městě Praha bylo zrealizováno 25 projektů, za zmínku stojí například Optimalizace trati Praha–Bubeneč – Praha-Holešovice, Prodloužení trasy A metra v Praze – provozní úsek V.A Dejvická (mimo) – Motol, SOKP – Stavba 513: Lahovice-Vestec a mnoho dalších.

Ve Středočeském kraji bylo z OPD1 podpořeno celkem 81 projektů. K nejvýznamnějším patří například Rychlostní silnice R4 Skalka – křižovatka II/118, Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice, Silnice I/38 Kolín, obchvat a řada dalších.

Vernisaz_10Jihlavská expozice je zaměřena na projekty uskutečněné v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina. Návštěvníci ji mohou shlédnout do konce října 2017 v parku Gustava Mahlera, který se nachází nedaleko Masarykova náměstí.

V Jihomoravském kraji bylo v období 2007-2013 realizováno celkem 28 projektů, kde mezi nejvýznamnější projekty můžeme jmenovat například Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo, Rekonstrukce vybraných úseků D1 včetně dalších modernizačních opatření a mnoho jiných. V Kraji Vysočina OPD1 podpořilo celkem 19 projektů a patří zde mimo jiné Silnice I/38 Moravské Budějovice – obchvat, Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou.

Informace o všech projektech realizovaných v rámci OPD1 můžete najít na webových stránkách http://opd.cz/opd1.

Vernisáž - Kde fondy EU pomáhají
Zpět