Operační program Doprava » Výzvy a pokyny pro žadatele (konečné příjemce) OP Infrastruktura – sektor doprava

Výzvy a pokyny pro žadatele (konečné příjemce) OP Infrastruktura – sektor doprava

Metodické pokyny pro konečné příjemce z OP Infrastruktura platné od 15. 2. 2008:
2007-02-15_Metodicke_pokyny_pro_KP_OPI.zip

V rámci OP Infrastruktura je v současné době otevřena pouze jedna výzva pro předkládání projektových žádostí:

Priorita 2 – Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí
Opatření 2.1
• Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí
Pokyny pro žadatele pro Opatření 2.1


Všechny ostatní výzvy jsou již v současné době uzavřeny a jsou zde uvedeny pouze pro informaci.

Priorita 1. Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu

1.1.
Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů
Pokyny pro žadatele pro Opatření 1.1

1.2.
Výstavba a modernizace silnic I. třídy
Pokyny pro žadatele pro Opatření 1.2

1.3.
Modernizace civilních letišť nadregionálního významu
Pokyny pro žadatele pro Opatření 1.3

1.4.
Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest
Pokyny pro žadatele pro Opatření 1.4

Priorita 2. Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

2.2.
Podpora kombinované dopravy
• Pokyny pro žadatele pro Opatření 2.2

Definice kombinované dopravy
Program podpory KD na období 2005-2010

2.3.
Podpora zavádění alternativních paliv
• Pokyny pro žadatele pro Opatření 2.3

2.4.
Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy
Pokyny pro žadatele pro Opatření 2.4

Zpět