Operační program Doprava » Změna textu výzvy č. 49 zaměřené na zvýšení bezpečnosti plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy

Změna textu výzvy č. 49 zaměřené na zvýšení bezpečnosti plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy

K datu 7. 9. 2018 dochází ze strany Řídicího orgánu OPD k upřesnění textu výzvy č. 49, která byla vyhlášena k datu 15. 8. 2018. Jedná se o výzvu zaměřenou na podporu aktivit směřujících ke zvyšování bezpečnosti plavidel v rámci programu Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy.

Konkrétně se jedná pouze o upřesnění věcného zaměření v rámci textu výzvy (kapitola 4) v souladu s podrobnou dokumentací výzvy resp. Specifickými podmínkami pro daný program a Rozhodnutím EK o veřejné podpoře SA.39962. Upřesnění výzvy č. 49 je ve vlastním textu výzvy červeně zvýrazněno.

Kompletní dokumentace výzvy č. 49 včetně upřesněného textu výzvy je k dispozici zde.

Zpět