Operační program Doprava » Dokumenty » Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství pdf (277.43 KB)

Koncepce jednotného metodického prostředí představuje dokument, který určuje základní strategii přípravy metodického prostředí implementace programů a poskytování podpor z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

Zpět