Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (9.05 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.7 platná od 15. listopadu 2017.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (2.34 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Prováděcí pokyn k „Metodice pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti infrastruktury pro alternativní paliva“ zip (1 MB)

Výroční zpráva o provádění OPD 2014-2020 za rok 2016 pdf (4.09 MB)

Výroční zpráva 2016 pro veřejnost pdf (1.35 MB)

Shrnutí obsahu Výroční zprávy o provádění OPD 2014-2020 za rok 2016

Prováděcí pokyny k „Metodice pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti modernizace plavidel“ (srpen 2017) zip (1.26 MB)

Závěrečná zpráva – Odborný podklad k zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů dopravní infrastruktury pdf (18.3 MB)

- Přílohy k závěrečné zprávě

Prováděcí pokyny k „Metodice hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury multimodální dopravy“ (technická aktualizace CBA tabulek – červen 2017) zip (2.45 MB)

Prováděcí pokyny k „Metodice hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty zaměřené na pořízení železničních kolejových vozidel a zavádění interoperability na železničních kolejových vozidlech“ zip (1.99 MB)

Technická aktualizace CBA tabulek pro finanční a ekonomickou analýzu u projektů infrastruktury městské drážní dopravy (aktualizace 29. 6. 2017) xlsm (365.44 KB)

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (9.1 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.6 platná od května 2017. Wordovská verze Pravidel –…
více

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (1.22 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Revize programového dokumentu Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (681.9 KB)

verze schválená v dubnu 2017

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (10.12 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.5 platná od dubna 2017.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD 7z (1.15 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Vyhodnocení plnění komunikačního plánu OPD v období 2014 – 2016 pdf (963.2 KB)

Manažerské shrnutí v rámci zpracované evaluace „Vyhodnocení plnění komunikačního plánu Operačního programu Doprava v období 2014 – 2016“,…
více

Závěrečná zpráva – Hodnocení vývoje OPD včetně ověření rozvojových potřeb a nastavení synergických a komplementárních vazeb pdf (1.61 MB)

Závěrečná zpráva je výstupem evaluace „Hodnocení vývoje Operačního programu Doprava 2014 – 2020 včetně ověření rozvojových…
více

Vzory CBA tabulek pro finanční a ekonomickou analýzu u projektů železniční infrastruktury (aktualizace 6.3.2017) zip (434.53 KB)

Revize programového dokumentu Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (696.58 KB)

verze schválená 14. 12. 2016

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (4.95 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.4 platná od prosince 2016. Wordovská…
více

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (1.22 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020, verze 1.4, prosinec 2016.

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu pdf (8.76 MB)

aktualizace září 2017

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (10.08 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.3 platná od 1. září 2016.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (540.25 KB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Prováděcí pokyny k „Metodice hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury městské drážní dopravy“ zip (1.42 MB)

Zaměření podpory z Operačního programu Doprava 2014 – 2020 pdf (39.17 MB)

Prováděcí pokyny k „Metodice hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti ITS pro silniční dopravu“ zip (1021.16 KB)

Revize programového dokumentu Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (706.64 KB)

verze schválená 19. 7. 2016

Výroční zpráva 2015 pro veřejnost pdf (821.85 KB)

Shrnutí obsahu Výroční zprávy 2015 Operačního programu Doprava pro širokou veřejnost

Výroční zpráva 2015 pdf (1.48 MB)

Příloha 1 – Zpráva o provádění finančních nástrojů v Operačním programu Doprava za rok 2015 Příloha…
více

Zpět