Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury multimodální dopravy – Metodická příručka Řídicího orgánu OPD zip (1.92 MB)

Řídicí orgán vydává metodickou příručku pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů v oblasti infrastruktury multimodální dopravy, tedy…
více

Metodický dopis č.1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce (ver. 1.9 platné od 24.4.2018) pdf (215.59 KB)

Technická aktualizace Metodiky pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti modernizace plavidel – červenec 2018 zip (323.85 KB)

Výroční zpráva o provádění OPD 2014-2020 za rok 2017 pdf (3.61 MB)

Příloha – Informace o plnění Ročního komunikačního plánu OPD 2014-2020 na rok 2017

Výroční zpráva 2017 pro veřejnost pdf (1.47 MB)

Shrnutí obsahu Výroční zprávy o provádění OPD 2014-2020 za rok 2017

Revize programového dokumentu Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (669.83 KB)

verze schválená k 20. 6. 2018

Technická aktualizace CBA tabulek pro finanční a ekonomickou analýzu u projektů zaměřených na nákup ŽKV pro osobní dopravu xlsx (160.61 KB)

(aktualizace 4. 5. 2018)

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (9.24 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.9 platná od 24. dubna 2018.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (618.74 KB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.9 platná od 24. dubna 2018.

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (9.13 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.8 platná od 19. února 2018.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (1.56 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.8 platná od 19. února 2018.

Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 – verze 3 pdf (2.67 MB)

Použití loga se řídí Manuálem jednotného vizuálního stylu, který má pouze doporučující charakter. Dokument upravuje: -…
více

Plán hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (641.42 KB)

Prosinec 2017 Plán hodnocení (tzv. evaluační plán) slouží jako osnova pro hodnocení Operačního programu Doprava. Tato…
více

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (9.05 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.7 platná od 15. listopadu 2017.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (2.34 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Prováděcí pokyn k „Metodice pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti infrastruktury pro alternativní paliva“ zip (1 MB)

Výroční zpráva o provádění OPD 2014-2020 za rok 2016 pdf (4.09 MB)

Výroční zpráva 2016 pro veřejnost pdf (1.35 MB)

Shrnutí obsahu Výroční zprávy o provádění OPD 2014-2020 za rok 2016

Prováděcí pokyny k „Metodice pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti modernizace plavidel“ (srpen 2017) zip (1.26 MB)

Závěrečná zpráva – Odborný podklad k zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů dopravní infrastruktury pdf (18.3 MB)

- Přílohy k závěrečné zprávě

Prováděcí pokyny k „Metodice hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury multimodální dopravy“ (technická aktualizace CBA tabulek – červen 2017) zip (2.45 MB)

Prováděcí pokyny k „Metodice hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty zaměřené na pořízení železničních kolejových vozidel a zavádění interoperability na železničních kolejových vozidlech“ zip (1.99 MB)

Technická aktualizace CBA tabulek pro finanční a ekonomickou analýzu u projektů infrastruktury městské drážní dopravy (aktualizace 29. 6. 2017) xlsm (365.44 KB)

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (9.1 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.6 platná od května 2017. Wordovská verze Pravidel –…
více

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (1.22 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Revize programového dokumentu Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (681.9 KB)

verze schválená v dubnu 2017

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (10.12 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.5 platná od dubna 2017.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD 7z (1.15 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Vyhodnocení plnění komunikačního plánu OPD v období 2014 – 2016 pdf (963.2 KB)

Manažerské shrnutí v rámci zpracované evaluace „Vyhodnocení plnění komunikačního plánu Operačního programu Doprava v období 2014 – 2016“,…
více

Závěrečná zpráva – Hodnocení vývoje OPD včetně ověření rozvojových potřeb a nastavení synergických a komplementárních vazeb pdf (1.61 MB)

Závěrečná zpráva je výstupem evaluace „Hodnocení vývoje Operačního programu Doprava 2014 – 2020 včetně ověření rozvojových…
více

Zpět