Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury multimodální dopravy – Metodická příručka Řídicího orgánu OPD zip (1.92 MB)

Řídicí orgán vydává metodickou příručku pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů v oblasti infrastruktury multimodální dopravy, tedy…
více

Metodický dopis č.1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce (ver. 1.9 platné od 24.4.2018) pdf (215.59 KB)

Technická aktualizace Metodiky pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti modernizace plavidel – červenec 2018 zip (323.85 KB)

Výroční zpráva o provádění OPD 2014-2020 za rok 2017 pdf (3.61 MB)

Příloha – Informace o plnění Ročního komunikačního plánu OPD 2014-2020 na rok 2017

Výroční zpráva 2017 pro veřejnost pdf (1.47 MB)

Shrnutí obsahu Výroční zprávy o provádění OPD 2014-2020 za rok 2017

Revize programového dokumentu Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (669.83 KB)

verze schválená k 20. 6. 2018

Technická aktualizace CBA tabulek pro finanční a ekonomickou analýzu u projektů zaměřených na nákup ŽKV pro osobní dopravu xlsx (160.61 KB)

(aktualizace 4. 5. 2018)

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (9.24 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.9 platná od 24. dubna 2018.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (618.74 KB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.9 platná od 24. dubna 2018.

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (9.13 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.8 platná od 19. února 2018.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (1.56 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.8 platná od 19. února 2018.

Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 – verze 3 pdf (2.67 MB)

Použití loga se řídí Manuálem jednotného vizuálního stylu, který má pouze doporučující charakter. Dokument upravuje: -…
více

Plán hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (641.42 KB)

Prosinec 2017 Plán hodnocení (tzv. evaluační plán) slouží jako osnova pro hodnocení Operačního programu Doprava. Tato…
více

Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb  (0 B)

Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, která byla schválena Ministerstvem dopravy dne 31….
více

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (9.05 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.7 platná od 15. listopadu 2017.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (2.34 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Prováděcí pokyn k „Metodice pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti infrastruktury pro alternativní paliva“ zip (1 MB)

Výroční zpráva o provádění OPD 2014-2020 za rok 2016 pdf (4.09 MB)

Výroční zpráva 2016 pro veřejnost pdf (1.35 MB)

Shrnutí obsahu Výroční zprávy o provádění OPD 2014-2020 za rok 2016

Prováděcí pokyny k „Metodice pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti modernizace plavidel“ (srpen 2017) zip (1.26 MB)

Závěrečná zpráva – Odborný podklad k zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů dopravní infrastruktury pdf (18.3 MB)

- Přílohy k závěrečné zprávě

Prováděcí pokyny k „Metodice hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury multimodální dopravy“ (technická aktualizace CBA tabulek – červen 2017) zip (2.45 MB)

Prováděcí pokyny k „Metodice hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty zaměřené na pořízení železničních kolejových vozidel a zavádění interoperability na železničních kolejových vozidlech“ zip (1.99 MB)

Technická aktualizace CBA tabulek pro finanční a ekonomickou analýzu u projektů infrastruktury městské drážní dopravy (aktualizace 29. 6. 2017) xlsm (365.44 KB)

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (9.1 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.6 platná od května 2017. Wordovská verze Pravidel –…
více

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (1.22 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Revize programového dokumentu Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (681.9 KB)

verze schválená v dubnu 2017

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (10.12 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.5 platná od dubna 2017.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD 7z (1.15 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Vyhodnocení plnění komunikačního plánu OPD v období 2014 – 2016 pdf (963.2 KB)

Manažerské shrnutí v rámci zpracované evaluace „Vyhodnocení plnění komunikačního plánu Operačního programu Doprava v období 2014 – 2016“,…
více

Zpět