Operační program Doprava » Dokumenty » Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 – verze 3

Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 – verze 3 pdf (2.67 MB)

Použití loga se řídí Manuálem jednotného vizuálního stylu, který má pouze doporučující charakter.

Dokument upravuje:

- základní prvky,

- znak a logo,

- programy,

- povinné nástroje – dočasný billboard, stálá pamětní deska/billboard, plakát A3.

 

Zpět