Operační program Doprava » Dokumenty » Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 – verze 4

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 – verze 4 pdf (1.47 MB)

Cílem tohoto metodického pokynu je harmonizace postupů při zadávání zakázek příjemci podpory, kteří při realizaci operací spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 zadávají zakázky.

Zpět