Operační program Doprava » Dokumenty » Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020

Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020 pdf (1.35 MB)

Cílem metodického pokynu pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020 (dále také „MP přípravy PD“) je poskytnout řídícím orgánům 2014-2020, zpracovatelům operačních programů a Programu rozvoje venkova i dalším zapojeným partnerům přehledné a závazné postupy pro zpracování programů a předat požadavky ze strany Evropské komise, včetně doplňujících pokynů Ministerstva pro místní rozvoj ĆR, jako orgánu odpovědného za přípravu Dohody o partnerství.

Zpět