Operační program Doprava » Dokumenty » Metodický pokyn pro přípravu řídicí dokumentace programů v programovém období 2014-2020 – verze 4

Metodický pokyn pro přípravu řídicí dokumentace programů v programovém období 2014-2020 – verze 4 zip (1.25 MB)

Cílem metodického pokynu je definovat základní principy a pravidla pro nastavení procesů v rámci řídicích a kontrolních struktur programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

Zpět