Operační program Doprava » Dokumenty » Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020 – verze 5

Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020 – verze 5 pdf (1.09 MB)

Cílem metodického pokynu je nastavení funkčního prostředí pro účinnou komunikaci programů a projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Dále má pracovníkům implementační struktury, kteří se budou zabývat publicitou a komunikací určit základní povinnosti a postupy vyplývající z příslušné evropské legislativy.

Zpět