Operační program Doprava » Dokumenty » Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020 – verze 4

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020 – verze 4 zip (1.63 MB)

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů – je závazný pro všechny programy v rámci ESI fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž řídicí orgán je v kompetenci ČR s výjimkou programů Evropské územní spolupráce a ustanovení, která jsou v tomto pokynu výslovně uváděna jako doporučující.

Zpět