Operační program Doprava » Dokumenty » Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 – verze 3

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 – verze 3 pdf (2.58 MB)

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN) je závazný pro nositele integrovaných nástrojů a pro řídicí orgány a to pro všechny programy v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství. Vzhledem k jejich charakteru není MPIN závazný pro programy přeshraniční spolupráce. Řídící orgány jsou povinny řídit se tímto metodickým pokynem a zohlednit jeho závazná ustanovení do nastavení svých interních postupů.

Zpět