Operační program Doprava » Dokumenty » Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 pdf (744.1 KB)

Cílem metodického pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 je stanovit jednotná pravidla způsobilosti výdajů a definovat základní podmínky způsobilosti výdajů pro programy v souladu s právními předpisy Evropské unie a v kontextu právních předpisů České republiky. Metodický pokyn definuje obecná kritéria způsobilosti výdajů a definuje omezení způsobilosti výdajů pro jejich určité typy (např. v oblasti pořizování nemovitostí nebo outsourcingu).

Zpět