Operační program Doprava » Dokumenty » Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+_1.část

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+_1.část pdf (2.59 MB)

Cílem metodického pokynu (dále MP MS2014+) je poskytnout řídicím orgánům, zpracovatelům programů i dalším zapojeným partnerům a subjektům přehledné a závazné postupy pro monitorování, řízení, hodnocení a reportování všech úrovní implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020. MP MS2014+ definuje odpovědnosti, závazné postupy a lhůty pro sběr, monitorování a vykazování dat tak, aby byly dodrženy základní zásady a principy monitorování na všech úrovních implementace. Stanovuje jednotnou terminologii a definuje obsah jednotlivých závazných datových položek. Dodržování těchto zásad a pravidel zaručí dostupnost srovnatelných, věcně správných a aktuálních dat pro výstupy za ČR a jednotlivé programy.

Zpět