Operační program Doprava » Dokumenty » Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury multimodální dopravy – Metodická příručka Řídicího orgánu OPD

Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury multimodální dopravy – Metodická příručka Řídicího orgánu OPD zip (1.92 MB)

Řídicí orgán vydává metodickou příručku pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů v oblasti infrastruktury multimodální dopravy, tedy pro projekty v rámci specifického cíle 1.3 (Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy). Cílem tohoto dokumentu je doplnit prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic o oblast multimodální nákladní dopravy, tj. stanovit předpoklady, obsah a postupy zpracování hodnocení efektivnosti jednotlivých akcí v rozsahu potřebném pro posouzení a schválení jako součást žádosti o podporu z Operačního programu Doprava 2014-2020.

Zpět