Operační program Doprava » Dokumenty » Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb

Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb  (0 B)

Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, která byla schválena Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017, je k dispozici na webu SFDI zde: https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

Zpět