Logo ZS zip (7.95 MB)

Logo Zprostředkujícího subjektu OPD 2014-2020 bude použito pro všechny projekty financované či spolufinancované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (s výjimkou projektů, u kterých bude použito základní logo SFDI – viz Manuál pro užití loga SFDI).

Logo SFDI OPD 2014-2020 je v průběhu aktuálně probíhajícího programového období EU zastřešujícím vizuálním prvkem pro infrastrukturní projekty a akce financované a spolufinancované z prostředků SFDI.

Zpět