Operační program Doprava » Operační program Doprava v Libereckém kraji

Operační program Doprava v Libereckém kraji

Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1)

 

Základní informace o OPD1

Přímo v Libereckém kraji pak bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 19 projektů týkajících se dopravy, postaveno nebo zrekonstruováno pak bylo 25,47 km silnic a dálnic a 9,26 km železnic. Mezi úspěšné projekty z OPD1 patří například: R 35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou, rekonstrukce trati Liberec – Tanvald, modernizace ŽST Velké Hamry, silnice I/9 Sosnová MÚK, rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec – Černousy aj.

  • Silnice R 35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou: v rámci tohoto projektu došlo k samotné výstavbě silnice I/35 v hlavní trase a rovněž k přestavbě mimoúrovňové křižovatky Bílý Kostel a výstavbě dvou nových křižovatek (Václavice a Hrádek nad Nisou). Vybudováno bylo rovněž množství přeložek místních, resp. účelových komunikací a polních cest a například 11 mostních objektů.

 

  • Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald: zvýšila nejen bezpečnost na železničních zastávkách a stanicích při nástupu a výstupu cestujících, ale také bezpečnost na železničních přechodech a přejezdech. Nové traťové zabezpečovací zařízení v kombinaci s novými přejezdovými zařízeními odstranily lokální omezení traťové rychlosti a zvýšily bezpečnost železničního provozu. Realizací projektu bylo umožněno zkrácení jízdních dob v traťovém úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka a zavedení 30 minutového intervalu ve špičce.
R35 Bílý Kostel Trať 036 Liberec - Tanvald
R35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou Trať 036 Liberec – Tanvald

Více o projektech OPD1 realizovaných v Libereckém kraji se dozvíte zde.

Další informace o OPD1 jsou k dispozici na webových stránkách.

 

Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2)

 

Základní informace o OPD2

OPD2, který navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (dále jen „OPD1“), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020. Jedná se o jeden z největších operačních programů v České republice.

Díky OPD2 došlo v Libereckém kraji mimo jiné k:
  • modernizaci ŽST Česká Lípa, kde kromě vlastní rekonstrukce železniční stanice byla současně provedena jak rekonstrukce navazujících jednokolejových traťových úseků zaústěných do železničního uzlu Česká Lípa, tak i dvou železničních mostů na severním zhlaví stanice.

 

  • přeložce silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou, jejíž realizace přinese zkvalitnění dopravního spojení Liberce a Jablonce nad Nisou. Nová komunikace převezme veškerou dnešní dopravu ze silnice III/29024 a převážnou část ze stávající silnice I/14. Tím bude umožněno komfortnější spojení oblasti Krkonoš se severozápadní částí republiky.
Modernizace ŽST Česká Lípa Raspenava
Modernizace ŽST Česká Lípa Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava

Více informací o plánovaných projektech nejen v tomto kraji se dozvíte na webových stránkách www.szdc.cz a www.rsd.cz, popř. v informačních materiálech. Schválené projekty pak naleznete v sekci Projekty OPD.

Informační materiály k tomuto kraji jsou ke stažení zde.

 

Zpět