Operační program Doprava » Změna výzvy č. 40 na podporu silniční telematiky ve městech

Změna výzvy č. 40 na podporu silniční telematiky ve městech

Řídicí orgán Operačního programu Doprava s účinností od 15.3.2018 mění vyhlášenou výzvu č. 40 „Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu, část: ITS ve městech – projekty v rámci ITI a IPRÚ“. Dochází k doplnění seznamu povinných příloh (nově povinná příloha č. 14 – Čestné prohlášení „Soulad projektu s projektovým záměrem projednaným na ŘV ITI/IPRÚ“) a zároveň k prodloužení výzvy. Termín ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu se posouvá do 28.6.2019 a termín ukončení příjmu plných žádostí o podporu se posouvá do 31.12.2019. Zároveň dochází k prodloužení termínu pro nejzazší dokončení fyzické realizace projektů do 31.12.2022.

Více informací o této výzvě je uvedeno v původní tiskové zprávě publikované dne 31. 7. 2017 společně s vyhlášením výzvy:

http://web.opd.cz/ministerstvo-dopravy-vyhlasuje-vyzvy-na-podporu-silnicni-telematiky-z-opd-2/

Podrobná dokumentace výzvy včetně popisu všech změn výzvy je zveřejněna zde:

http://web.opd.cz/vyzva-40/

Zpět