Operační program Doprava » Dokumenty » Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013 – verze 2

Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013 – verze 2 zip (2.39 MB)

Cílem metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů (dále MP RLZ) je stanovit jednotná pravidla řízení a rozvoje lidských zdrojů ve fondech EU – od personálního plánování, přes získávání, výběr a adaptaci zaměstnanců, řízení a hodnocení zaměstnanců, až po systém vzdělávání a uvolňování zaměstnanců.

Zpět