Operační program Doprava » Hodnocení projektů – SC 1.5

Hodnocení projektů – SC 1.5

Zápis ze dne 16.10.2017:

Zápis z jednání hodnotící komise pro SC 1.5 ze dne 16.10.2017 k projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje“

 

Zápisy ze dne 1.3.2018:

Zápis z jednání hodnotící komise pro SC 1.5 ze dne 1.3.2018 k projektu „Obnova vozového parku pro Plzeňský kraj I“

Zápis z jednání hodnotící komise pro SC 1.5 ze dne 1.3.2018 k projektu „Obnova vozidlového parku pro Moravskoslezský kraj I“

 

Zápis ze dne 1.3.2018 a 22.3.2018:

Zápis z jednání hodnotící komise pro SC 1.5 ze dne 1.3.2018 a 22.3.2018 k projektu „Moderní železniční vozidla pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj“

 

Zápisy ze dnů 23.3., 13.4., 11.5. a 4.6.2018:

HK pro hodnocení žádostí přeložených v rámci programu veřejné podpory „Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy“, SC 1.5 OPD

 

Zápis ze dne 11.5.2018:

Zápis z jednání Přezkumné komise pro SC 1.5 ze dne 11.5.2018 k projektu „Moderní železniční vozidla pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj“

 

Zápisy ze dnů 13.7. a 30.8.2018:

Zápis z jednání hodnotící komise pro SC 1.5 ze dne 30.8.2018 k projektům předloženým v rámci výzvy 43

Zápis z jednání hodnotící komise pro SC 1.5 ze dnů 13.7. a 30.8.2018 k projektům předloženým v rámci výzvy 45

Zápis z jednání hodnotící komise pro SC 1.5 ze dnů 13.7. a 30.8.2018 k projektům předloženým v rámci výzvy 46

Zápis z jednání hodnotící komise pro SC 1.5 ze dnů 13.7. a 30.8.2018 k projektům předloženým v rámci výzvy 47

 

Zápisy ze dne 14.9.2018:

Zápis z jednání hodnotící komise pro SC 1.5 ze dne 14.9.2018 k projektu „Moderní elektrické jednotky pro spojení Plzeňského a Karlovarského kraje“

Zápis z jednání hodnotící komise pro SC 1.5 ze dne 14.9.2018 k projektu „Obnova vozidlového parku pro Moravskoslezský kraj II“

—————————————————————————————-

Zpět