Operační program Doprava » Řídicí orgán OPD prodlužuje výzvu na podporu silniční telematiky na dálnicích a silnicích I. třídy

Řídicí orgán OPD prodlužuje výzvu na podporu silniční telematiky na dálnicích a silnicích I. třídy

Řídicí orgán Operačního programu Doprava (ŘO OPD) s účinností od 20. 12. 2017 prodlužuje vyhlášenou výzvu č. 29 „Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu, část: ITS na dálnicích a silnicích I. třídy“. Termín ukončení příjmu žádostí o podporu se posouvá o tři měsíce. To znamená, že nově lze tzv. plné žádosti předkládat až do 30. 3. 2018.

Důvodem této změny jsou objektivní skutečnosti, které Ředitelství silnic a dálnic ČR, jakožto jedinému možnému příjemci v rámci této průběžné výzvy, neumožňují u již předložených předběžných žádostí podat na ŘO OPD do 31. 12. 2017 také tzv. plné žádosti.

Všechny ostatní parametry a podmínky výzvy zůstávají nezměněny. Více informací o této výzvě je uvedeno v tiskové zprávě publikované dne 12. 8. 2016 společně s původním vyhlášením výzvy.

Podrobná dokumentace výzvy je zveřejněna zde.

Zpět