Operační program Doprava » Akce OPD » Seminář pro žadatele o podporu z Operačního programu Doprava 2014-2020

Seminář pro žadatele o podporu z Operačního programu Doprava 2014-2020

Ve středu 7. září se v budově Ministerstva dopravy konal Seminář pro žadatele o podporu z Operačního programu Doprava 2014-2020 (dále jen „OPD 2014-2020“) – informace k výzvě pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 – Program Modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy.

Akce, která se konala pod záštitou Odboru fondů EU ve spolupráci s Odborem drážní a vodní dopravy, se zúčastnilo téměř 50 zájemců, kterým byly poskytnuty informace např. k administraci výzev, k informačnímu systému, CBA metodice, popř. k vybraným přílohám žádosti o podporu či ke komunikačním aktivitám. Seminář byl koncipován na praktické bázi tak, aby co nejvíce přiblížil žadatelům problematiku podávání žádostí ke zmíněné aktuální výzvě a upozornil je na možná úskalí při přípravě žádosti. Setkání se taktéž zúčastnili zástupci Zprostředkujícího subjektu OPD 2014-2020 – Státního fondu dopravní infrastruktury, kteří taktéž přispěli do obsahové části semináře.

 

Prezentace pro žadatele

Prezentace Rovné příležitosti a nediskriminace

Gender – hodnocení projektů

Nediskriminace – hodnocení projektů

 

Seminář pro žadatele - 7. 9. 2016
Zpět