Operační program Doprava » Školení pro žadatele na projekty modernizace plavidel

Školení pro žadatele na projekty modernizace plavidel

Řídicí orgán OPD pořádá dne 27. 6. 2018 školení pro žadatele v rámci programu Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy. Školení bude zaměřeno zejména na postupy související se správnou aplikací Metodiky pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti modernizace plavidel.

Školení souvisí s plánovaným vyhlášením dalších výzev v rámci výše zmíněného programu a reaguje na dosavadní zkušenosti vyplývající z procesu hodnocení žádostí o podporu na modernizace plavidel předložených v rámci výzev č. 34 a č. 48. Školení bude probíhat interaktivní formou, a bude tak možné přímo konzultovat konkrétní způsoby aplikace jednotlivých ustanovení metodiky a postupy správného vyplnění XLS souboru pro finanční analýzu.

Školení se uskuteční ve středu 27. 6. 2018 od 9:30 do 12:00 na Ministerstvu dopravy ve velkém kolegiu. Maximální kapacita školení je 40 osob. Účast je možná pouze na základě potvrzené registrace zaslané do 25. 6. 2018 na adresu eva.mikulova@mdcr.cz. Na uvedenou adresu je také možné zasílat předem konkrétní dotazy či návrhy témat, která by měla být v rámci školení více akcentována.

Zpět