Operační program Doprava » Dokumenty (strana 4)

Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013 zip (3.67 MB)

Cílem metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů (dále MP RLZ) je stanovit jednotná pravidla řízení a…
více

Metodický pokyn k revizi programů pro programové období 2014-2020 – verze 2 pdf (902.76 KB)

Cílem metodického pokynu je definovat základní jednotná pravidla a postupy při přípravě, provádění a schvalování revizí…
více

Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020 – verze 5 pdf (1.09 MB)

Cílem metodického pokynu je nastavení funkčního prostředí pro účinnou komunikaci programů a projektů financovaných z Evropských…
více

Metodický pokyn pro přípravu řídicí dokumentace programů v programovém období 2014-2020 – verze 4 zip (1.25 MB)

Cílem metodického pokynu je definovat základní principy a pravidla pro nastavení procesů v rámci řídicích a…
více

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ (2. část) pdf (4.21 MB)

Cílem metodického pokynu (dále MP MS2014+) je poskytnout řídicím orgánům a dalším subjektům implementační struktury přehledné…
více

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+_1.část pdf (2.59 MB)

Cílem metodického pokynu (dále MP MS2014+) je poskytnout řídicím orgánům, zpracovatelům programů i dalším zapojeným partnerům…
více

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 – verze 4 pdf (1.47 MB)

Cílem tohoto metodického pokynu je harmonizace postupů při zadávání zakázek příjemci podpory, kteří při realizaci operací…
více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020 – verze 4 zip (1.63 MB)

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů – je závazný pro všechny programy v…
více

Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014–2020 – verze 4 pdf (834.85 KB)

Cílem metodického pokynu pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014–2020 (dále pouze MP řízení…
více

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 pdf (744.1 KB)

Cílem metodického pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 je stanovit jednotná…
více

Metodický pokyn zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020 – verze 5 pdf (1.56 MB)

Cílem metodického pokynu Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020 (dále jen „MP indikátorů…
více

Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020 – verze 4 pdf (1.19 MB)

Cílem metodického pokynu pro evaluace v programovém období 2014–2020 (dále také „MP evaluace 2014–2020“) je ukotvit…
více

Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020 pdf (1.35 MB)

Cílem metodického pokynu pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020 (dále také „MP přípravy PD“)…
více

Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství pdf (277.43 KB)

Koncepce jednotného metodického prostředí představuje dokument, který určuje základní strategii přípravy metodického prostředí implementace programů a…
více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1304/2013 pdf (1.13 MB)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním…
více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 pdf (2.66 MB)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních…
více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1302/2013 pdf (974.7 KB)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění…
více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 pdf (965 KB)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu…
více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1300/2013 pdf (1.01 MB)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti…
více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 pdf (1.04 MB)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních…
více

Zpět