Operační program Doprava » Dokumenty (strana 4)

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 pdf (744.1 KB)

Cílem metodického pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 je stanovit jednotná…
více

Metodický pokyn zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020 – verze 5 pdf (1.56 MB)

Cílem metodického pokynu Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020 (dále jen „MP indikátorů…
více

Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020 – verze 4 pdf (1.19 MB)

Cílem metodického pokynu pro evaluace v programovém období 2014–2020 (dále také „MP evaluace 2014–2020“) je ukotvit…
více

Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020 pdf (2.26 MB)

Cílem metodického pokynu pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020 (dále také „MP přípravy PD“)…
více

Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství pdf (277.43 KB)

Koncepce jednotného metodického prostředí představuje dokument, který určuje základní strategii přípravy metodického prostředí implementace programů a…
více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1304/2013 pdf (1.13 MB)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním…
více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 pdf (2.66 MB)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních…
více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1302/2013 pdf (974.7 KB)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění…
více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 pdf (965 KB)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu…
více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1300/2013 pdf (1.01 MB)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti…
více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 pdf (1.04 MB)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních…
více

Zpět