Operační program Doprava » Dokumenty (strana 2)

Doporučený postup ŘO OPD k vyplňování bodu F.8 velké žádosti pdf (1.17 MB)

Harmonogram výzev na rok 2016 xlsx (24.66 KB)

Verze platná k 19. 5. 2016

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (5.96 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.2 platná od 3. červnu 2016.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (484.68 KB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Závěrečná zpráva – Ex-ante analýza využití finančního nástroje v OPD pdf (10.88 MB)

Předběžné posouzení možnosti využití finančního nástroje v OPD bylo provedeno v souladu s čl. 37 Nařízení…
více

Závěrečná zpráva – Ex-ante hodnocení OPD 2014 – 2020 pdf (1.71 MB)

Ex-ante evaluace byla provedena v návaznosti na čl. 55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013…
více

Přehled projektů OPDII a CEF – SŽDC (mapa) pdf (1.34 MB)

Přehled projektů OPD II – ŘSD (mapa) pdf (1.8 MB)

Brožura projektů 2014 – 2020 SŽDC pdf (43.6 MB)

Brožura projektů 2014 – 2020 ŘSD pdf (11.06 MB)

Harmonogram výzev na rok 2016 xlsx (23.79 KB)

Verze platná k 18. 4. 2016

Prováděcí pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest pdf (3.16 MB)

Metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest pdf (5.06 MB)

Logolink ZS OPD 2014-2020 zip (8.84 MB)

Horizontální logo ZS OPD 2014-2020 včetně loga EU

Logolink ZS OPD 2014-2020  (0 B)

Horizontální logo ZS OPD 2014-2020 včetně loga EU

Manuál pro užití loga Zprostředkujícího subjektu SFDI pdf (1.56 MB)

Logo Zprostředkujícího subjektu OPD 2014-2020 bude použito pro všechny projekty financované či spolufinancované z prostředků Státního…
více

Logolink ŘO OPD 2014-2020 zip (1.77 MB)

Horizontální logo ŘO OPD 2014-2020 včetně loga EU

Logo ZS zip (7.95 MB)

Logo Zprostředkujícího subjektu OPD 2014-2020 bude použito pro všechny projekty financované či spolufinancované z prostředků Státního…
více

Logo ŘO zip (1.84 MB)

Logo Řídícího orgánu OPD 2014-2020 bude použito pro všechny projekty, které NEJSOU financované či spolufinancované z…
více

Logo EU + ESIF zip (16.04 MB)

Evropské strukturální a investiční fondy

Logo EU OPD ESIF  (0 B)

Metodický pokyn pro publicitu pdf (1.09 MB)

Znění 5. aktualizace, účinnost k 1. 12. 2016

Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 pdf (4.57 MB)

Použití loga se řídí Manuálem Jednotného vizuálního stylu, který má pouze doporučující charakter. Dokument upravuje: -…
více

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (7.34 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.1 platná od 30. listopadu 2015.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (21.1 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Příručka INDIKÁTORY pro monitoring a hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (3.11 MB)

Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013 – verze 2 zip (2.39 MB)

Cílem metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů (dále MP RLZ) je stanovit jednotná pravidla řízení a…
více

Harmonogram výzev na rok 2016 xlsx (22.67 KB)

Verze platná k 8. 12. 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (7.58 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.0 platná od 16. září 2015.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (12 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Zpět