Operační program Doprava » Dokumenty (strana 2)

Revize programového dokumentu Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (706.64 KB)

verze schválená 19. 7. 2016

Výroční zpráva 2015 pro veřejnost pdf (821.85 KB)

Shrnutí obsahu Výroční zprávy 2015 Operačního programu Doprava pro širokou veřejnost

Výroční zpráva 2015 pdf (1.48 MB)

Příloha 1 – Zpráva o provádění finančních nástrojů v Operačním programu Doprava za rok 2015 Příloha…
více

Doporučený postup ŘO OPD k vyplňování bodu F.8 velké žádosti pdf (1.17 MB)

Harmonogram výzev na rok 2016 xlsx (24.66 KB)

Verze platná k 19. 5. 2016

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (5.96 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.2 platná od 3. červnu 2016.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (484.68 KB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Závěrečná zpráva – Ex-ante analýza využití finančního nástroje v OPD pdf (10.88 MB)

Předběžné posouzení možnosti využití finančního nástroje v OPD bylo provedeno v souladu s čl. 37 Nařízení…
více

Závěrečná zpráva – Ex-ante hodnocení OPD 2014 – 2020 pdf (1.71 MB)

Ex-ante evaluace byla provedena v návaznosti na čl. 55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013…
více

Přehled projektů OPDII a CEF – SŽDC (mapa) pdf (1.34 MB)

Přehled projektů OPD II – ŘSD (mapa) pdf (1.8 MB)

Brožura projektů 2014 – 2020 SŽDC pdf (43.6 MB)

Brožura projektů 2014 – 2020 ŘSD pdf (11.06 MB)

Harmonogram výzev na rok 2016 xlsx (23.79 KB)

Verze platná k 18. 4. 2016

Prováděcí pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest pdf (3.16 MB)

Metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest pdf (5.06 MB)

Logolink ZS OPD 2014-2020 zip (8.84 MB)

Horizontální logo ZS OPD 2014-2020 včetně loga EU

Logolink ZS OPD 2014-2020  (0 B)

Horizontální logo ZS OPD 2014-2020 včetně loga EU

Manuál pro užití loga Zprostředkujícího subjektu SFDI pdf (1.56 MB)

Logo Zprostředkujícího subjektu OPD 2014-2020 bude použito pro všechny projekty financované či spolufinancované z prostředků Státního…
více

Logolink ŘO OPD 2014-2020 zip (1.77 MB)

Horizontální logo ŘO OPD 2014-2020 včetně loga EU

Logo ZS zip (7.95 MB)

Logo Zprostředkujícího subjektu OPD 2014-2020 bude použito pro všechny projekty financované či spolufinancované z prostředků Státního…
více

Logo ŘO zip (1.84 MB)

Logo Řídícího orgánu OPD 2014-2020 bude použito pro všechny projekty, které NEJSOU financované či spolufinancované z…
více

Logo EU + ESIF zip (16.04 MB)

Evropské strukturální a investiční fondy

Logo EU OPD ESIF  (0 B)

Metodický pokyn pro publicitu pdf (1.09 MB)

Znění 5. aktualizace, účinnost k 1. 12. 2016

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (7.34 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.1 platná od 30. listopadu 2015.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (21.1 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Příručka INDIKÁTORY pro monitoring a hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (3.11 MB)

Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013 – verze 2 zip (2.39 MB)

Cílem metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů (dále MP RLZ) je stanovit jednotná pravidla řízení a…
více

Harmonogram výzev na rok 2016 xlsx (22.67 KB)

Verze platná k 8. 12. 2015

Zpět