Operační program Doprava » Dokumenty (strana 3)

Logolink ŘO OPD 2014-2020 zip (1.77 MB)

Horizontální logo ŘO OPD 2014-2020 včetně loga EU

Logo ZS zip (7.95 MB)

Logo Zprostředkujícího subjektu OPD 2014-2020 bude použito pro všechny projekty financované či spolufinancované z prostředků Státního…
více

Logo ŘO zip (1.84 MB)

Logo Řídícího orgánu OPD 2014-2020 bude použito pro všechny projekty, které NEJSOU financované či spolufinancované z…
více

Logo EU + ESIF zip (16.04 MB)

Evropské strukturální a investiční fondy

Logo EU OPD ESIF  (0 B)

Metodický pokyn pro publicitu pdf (1.09 MB)

Znění 5. aktualizace, účinnost k 1. 12. 2016

Plán hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (1.2 MB)

Prosinec 2015 Plán hodnocení (tzv. evaluační plán) slouží jako osnova pro hodnocení Operačního programu Doprava. Tato…
více

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (7.34 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.1 platná od 30. listopadu 2015.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (21.1 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Příručka INDIKÁTORY pro monitoring a hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (3.11 MB)

Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013 – verze 2 zip (2.39 MB)

Cílem metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů (dále MP RLZ) je stanovit jednotná pravidla řízení a…
více

Harmonogram výzev na rok 2016 xlsx (22.67 KB)

Verze platná k 8. 12. 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD pdf (7.58 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.0 platná od 16. září 2015.

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD zip (12 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020.

Uživatelská příručka – Interní depeše pdf (948.06 KB)

Uživatelská příručka – Vlastnosti portálu IS KP14+ pdf (3.04 MB)

Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů pdf (6.4 MB)

Příručka k analýze nákladů a výnosů investičních projektů představuje aktualizaci a rozšíření předchozího vydání z roku…
více

Přílohy programového dokumentu OPD zip (18.93 MB)

Etický kodex Operačního programu Doprava pdf (293.41 KB)

Etický kodex Operačního programu Doprava je základní etickou normou prezentace Operačního programu Doprava a vystupování interních i externích…
více

Harmonogram výzev na rok 2015 xlsx (17.7 KB)

Verze platná k 20.11.2015

Programový dokument Operačního programu Doprava 2014-2020 pdf (745.88 KB)

Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v programovém období 2014-2020 – verze 2 zip (11.54 MB)

Cílem metodického pokynu je nastavit jednotné zásady a postupy monitorování a podávání zpráv a informací o…
více

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020 – verze 2 zip (3.15 MB)

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů…
více

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014–2020 – verze 3 zip (898.74 KB)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích…
více

Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020 – verze 2.1 pdf (742.13 KB)

Metodický pokyn pro auditní činnosti Auditního orgánu pro programové období 2014-2020 vytváří základní rámec přístupu k…
více

Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014-2020 – verze 3 zip (433.07 KB)

Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014-2020 (dále také „Pokyn“) stanovuje postupy certifikace výdajů a…
více

Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory – verze 1 zip (6.01 MB)

Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory poskytuje přehled a výklad nejdůležitějších pravidel veřejné podpory, včetně schvalovacích…
více

Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy v programovém období 2014-2020 – verze 2 zip (12.45 MB)

Cílem metodického doporučení je shrnutí základních pravidel, výkladu terminologie a popisu možností výpočtu podpory pro projekty,…
více

Metodické doporučení pro implementaci finančních nástrojů v programovém období 2014-2020 – verze 2 pdf (3.83 MB)

Cílem metodického doporučení je popsat doporučené osvědčené postupy k implementaci finančních nástrojů ve všech fázích od…
více

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 – verze 3 pdf (2.58 MB)

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN) je závazný pro nositele integrovaných…
více

Zpět