Operační program Doprava » Projekty (strana 2)
Schválený příspěvek z fondů EU
Celkové náklady projektu (vč. DPH)
Proplaceno příjemci - příspěvek EU

Pořízení kontejnerového překladače pro ČD-DUSS Terminál, a.s. v Lovosicích

Místo realizace Ústecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 6125000 Kč
Příjemce ČD-DUSS Terminál, a.s.
Specifický cíl SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Předmětem projektu je "Pořízení kontejnerového překladače pro ČD-DUSS Terminál, a.s. v Lovosicích" je…

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 563 885 289,97 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Řešený mezistaniční úsek Havlíčkův Brod - Okrouhlice leží na celostátní trati označené jako…

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 133 366 615,85 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Místem stavby je ŽST Poříčany ležící v km 371,094 na trati Česká Třebová…

Řízení dopravy a sběr dopravních dat

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 39 465 579,56 Kč
Příjemce Statutární město Brno
Specifický cíl SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
V rámci projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat dojde k rozvoji čtyř…

Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích – I. etapa

Místo realizace Jihočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 8 125 150 Kč
Příjemce Statutární město České Budějovice
Specifický cíl SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Předmětem projektu je pořízení, instalace a uvedení do provozu detekčních a sledovacích telematických…

Výstavba zastávky Havířov nemocnice

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 45 273 658,80 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Účelem stavby je vybudování nové železniční zastávky Havířov nemocnice včetně přístupových komunikací na…

Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně

Místo realizace Karlovarský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 544 643 411,63 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně je regionální jednokolejná neelektrizovaná…

Silnice I/58 Příbor – Skotnice

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 496 648 971,80 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/58 v kategorii S 11,5/80 v celkové…

Dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 1 465 802 476,45 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je přestavba nevyhovujícího šířkového uspořádání stávající silnice I/48 v úseku Rybí…

Dálnice D6 Nové Strašecí – Řevničov

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 799 986 633,25 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je výstavba úseku dálnice D6 na komunikaci Praha - Karlovy Vary…

Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou

Místo realizace Olomoucký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 1 529 999 998,55 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je výstavba dálnice D1,stavby 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou,která je…

Revitalizace trati Břeclav – Znojmo

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 500 202 170,95 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Předmětem žádosti je stavba Revitalizace trati Břeclav-Znojmo,jedná se o revit. trati v úseku…

Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo)

Místo realizace Schválený příspěvek z fondů EU 375 680 209,05 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Jedná se o stavbu, která se nachází na celostátní jednokolejné elektrifikované trati zařazené…

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 1 198 866 252,54 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stavba je umístěna na dvoukolejné celostátní trati č.250 Brno - Havlíčkův Brod v…

Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 563 626 463,62 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti, zlepšení jízdního komfortu se zkrácením jízdních dob…

D1 Modernizace – úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 764 312 813,25 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Velké Meziříčí východ - Lhotka…

D1 Modernizace – úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 908 751 391,40 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Hořice - Koberovice (km 75,920…

Dopravní řídící ústředna Olomouc

Místo realizace Olomoucký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 29 749 362,50 Kč
Příjemce Statutární město Olomouc
Specifický cíl SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Předmětem projektu je vybudování nové Dopravní řídící ústředny, která bude zapadat do koncepce…

Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví – II. fáze

Místo realizace Plzeňský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 547 662 761,48 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Projekt "Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví" je jedním z prvků…

Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb.Zádulka a Svitavy

Místo realizace Pardubický kraj Schválený příspěvek z fondů EU 260 925 559,95 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Cílem stavby je kompletní dálkové ovládání úseku trati Česká Třebová (mimo) - Kolín…

GSM-R Ústí nad Orlicí – Lichkov

Místo realizace Pardubický kraj Schválený příspěvek z fondů EU 141 468 546,40 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Obsahem stavby je vybudování základnových stanic BTS (Basic Transceiver Station) pro zajištění nutného…

Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 450 997 090,20 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/11 v kategorii S 11,5/80 v celkové…

Dálnice D3, stavba 0309/II Ševětín – Borek

Místo realizace Jihočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 740 370 458,31 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 v úseku 0309/II Ševětín - Borek. Jedná…

D1 Modernizace – úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 931 150 173,20 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Ostředek - Šternov (km 34,140…

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov – Čáslav

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 694 298 120,73 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Traťový úsek Golčův Jeníkov - Čáslav, který je předmětem projektu, je součástí dráhy…

Výstavba žst. Markvartice

Místo realizace Ústecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 176 113 449,05 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stavba "Výstavba žst. Markvartice" se nachází na jednokolejné neelektrizované celostátní trati traťový úsek…

Silnice I/53 Lechovice, obchvat

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 306 362 571,75 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/53 v kategorii S 11,5/80 v celkové…

Silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou

Místo realizace Liberecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 373 415 906,35 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Přeložka silnice I/14 je navržena v kategorii S 11,5/70 v délce 2 610…

Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 1 677 732 697,05 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace kategorie S22,5/100 a S24,5/100 v…

Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava

Místo realizace Liberecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 427 413 682,70 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Železniční tratě č. 037 Liberec - Černousy a č. 038 Raspenava - Bílý…
Zpět