Operační program Doprava » Projekty (strana 2)
Schválený příspěvek z fondů EU
Celkové náklady projektu (vč. DPH)
Proplaceno příjemci - příspěvek EU

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 1 524 096 466,15 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stavba "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice" je liniovou stavbou a je součástí…

Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka – Rakovník

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 71 279 351,85 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stavba řeší vybavení 7 železničních přejezdů na trati Lužná u Rakovníka - Rakovník…

Modernizace trati Rokycany – Plzeň, fáze II

Místo realizace Plzeňský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 1 927 175 470,06 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stavba "Modernizace trati Rokycany - Plzeň" je jednou ze souboru staveb na úseku…

GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště

Místo realizace Jihočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 238 886 028,1 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Obsahem stavby je vybudování základnových stanic BTS (Basic Transceiver Station) pro zajištění nutného…

Revitalizace tratě Louny – Lovosice

Místo realizace Ústecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 974 365 453,63 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Trať zajišťuje spojení hromadnou dopravou do správního a hospodářského centra Ústeckého kraje. Stavba…

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno – Slatina – Blažovice

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 554 990 827,17 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stavba je svým charakterem rekonstrukcí stávající železniční trati ve stávajícím tělese dráhy. Stavba…

Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov – Plzeň

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 18 582 813,90 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Obsahem stavby je rekonstrukce mostu v km 22,647 na dvoukolejné trati Praha Smíchov…

DOZ Břeclav

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 37 382 902,25 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Obsahem projektu DOZ Břeclav je výstavba dálkového ovládání (DOZ) žst. Břeclav a změna…

Silnice I/3 Mirošovice – Benešov, uspořádání 2+1

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 84648557,30 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
V úseku mezi Mirošovicemi a Benešovem v délce 13,7 km dojde ke změně…

Silnice I/34 Rouštany – Pohled

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 188 788 958,45 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/34 v kategorii S 11,5/70 v celkové…

ETCS Praha Uhříněves – Votice

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 137 930 503,85 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
V rámci stavby ETCS Praha Uhříněves - Votice dojde v souladu se závazky…

Silnice I/37 Sklené nad Oslavou, obchvat

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 133 369 862 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/37 v kategorii S 9,5/80 v celkové…

GSM-R Plzeň – České Budějovice

Místo realizace Jihočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 260 088 185 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Obsahem stavby je vybudování základnových stanic BTS (Basic Transceiver Station) pro zajištění nutného…

Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

Místo realizace Liberecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 10 480 427,34 Kč
Příjemce Statutární město Liberec
Specifický cíl SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Smyslem projektu je zavedení silniční meteorologie v intravilánu statutárního města Liberce s cílem…

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Místo realizace Liberecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 7 847 352,15 Kč
Příjemce Statutární město Liberec
Specifický cíl SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Smyslem projektu je zavedení jednotného parkovacího informačního a navigačního systému v centru statutárního…

Pořízení kontejnerového překladače pro ČD-DUSS Terminál, a.s. v Lovosicích

Místo realizace Ústecký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 6125000 Kč
Příjemce ČD-DUSS Terminál, a.s.
Specifický cíl SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Předmětem projektu je "Pořízení kontejnerového překladače pro ČD-DUSS Terminál, a.s. v Lovosicích" je…

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice

Místo realizace Kraj Vysočina Schválený příspěvek z fondů EU 563 885 289,97 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Řešený mezistaniční úsek Havlíčkův Brod - Okrouhlice leží na celostátní trati označené jako…

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 133 366 615,85 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Místem stavby je ŽST Poříčany ležící v km 371,094 na trati Česká Třebová…

Řízení dopravy a sběr dopravních dat

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 39 465 579,56 Kč
Příjemce Statutární město Brno
Specifický cíl SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
V rámci projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat dojde k rozvoji čtyř…

Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích – I. etapa

Místo realizace Jihočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 8 125 150 Kč
Příjemce Statutární město České Budějovice
Specifický cíl SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Předmětem projektu je pořízení, instalace a uvedení do provozu detekčních a sledovacích telematických…

Výstavba zastávky Havířov nemocnice

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 45 273 658,80 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Účelem stavby je vybudování nové železniční zastávky Havířov nemocnice včetně přístupových komunikací na…

Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně

Místo realizace Karlovarský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 544 643 411,63 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně je regionální jednokolejná neelektrizovaná…

Silnice I/58 Příbor – Skotnice

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 496 648 971,80 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/58 v kategorii S 11,5/80 v celkové…

Dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice

Místo realizace Moravskoslezský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 1 465 802 476,45 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je přestavba nevyhovujícího šířkového uspořádání stávající silnice I/48 v úseku Rybí…

Dálnice D6 Nové Strašecí – Řevničov

Místo realizace Středočeský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 799 986 633,25 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je výstavba úseku dálnice D6 na komunikaci Praha - Karlovy Vary…

Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou

Místo realizace Olomoucký kraj Schválený příspěvek z fondů EU 1 529 999 998,55 Kč
Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specifický cíl SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Předmětem projektu je výstavba dálnice D1,stavby 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou,která je…

Revitalizace trati Břeclav – Znojmo

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 500 202 170,95 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Předmětem žádosti je stavba Revitalizace trati Břeclav-Znojmo,jedná se o revit. trati v úseku…

Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo)

Místo realizace Schválený příspěvek z fondů EU 375 680 209,05 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Jedná se o stavbu, která se nachází na celostátní jednokolejné elektrifikované trati zařazené…

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 1 198 866 252,54 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Stavba je umístěna na dvoukolejné celostátní trati č.250 Brno - Havlíčkův Brod v…

Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov

Místo realizace Jihomoravský kraj Schválený příspěvek z fondů EU 563 626 463,62 Kč
Příjemce Správa železniční dopravní cesty
Specifický cíl SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti, zlepšení jízdního komfortu se zkrácením jízdních dob…
Zpět